Bożena & Zdzisław Zyśk, Mikołajki, pokoje i domki w Mikołajkach